Święto Purim

ŚWIĘTO PURIM – Święto Wybawienia, Święto Losów

A Mordochaj spisał wszystkie te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów po wszystkich prowincjach (…) zobowiązując ich, aby rokrocznie święcili czternasty dzień miesiąca Adar i piętnasty dzień tegoż miesiąca, jako dni, w których Żydzi zyskali spokój od wrogów swoich, i jako miesiąc, w którym troska zamieniła im się w radość, a żałoba w dzień pomyślny, aby uczynili je dniami ucztowania i radości, i wzajemnego przesyłania sobie darów żywnościowych i obdarowywania ubogich Ks. Estery 9:20-22. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie (1 Kor. 1:9-10).    
[czytaj więcej]

Purim w Społeczności Chrześcijańskiej – 18-03-2011

Fragmenty koncertu sióstr Rajfer
Święto Purim w Społeczności Chrześcijańskiej „Puławska” – Kazimierz Barczuk

Comments are closed.