Rosz ha-Szana

Dzień Trąb, Nowy Rok dla Izraela

„Powiedz synom izraelskim tak: W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie; żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana” (3 Moj 23:24-25).

„Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni” (1 Kor 15:51-52).

Pierwszego dnia siódmego miesiąca Tiszri, zgodnie z tradycją, zaczyna się kolejny Nowy Rok w kalendarzu żydowskim, który liczony jest od stworzenia świata. Według żydowskich mędrców czas zaczął płynąć właśnie od stworzenia świata. Dzień Rosz ha-Szana uznawany jest za Nowy Rok od czasów niewoli babilońskiej, czyli ok. 586 przed Chrystusem. Jest świętem początku biblijnego roku kalendarzowego. Ten dzień to nie tylko radość i wesele, ale przede wszystkim rozmyślanie nad swoim życiem i szczególne oddawanie chwały Bogu. W Biblii ten dzień nazwany jest Świętem Trąb albo Świętem Trąbienia. Tego dnia dęciem w szofar dla upamiętania i zachęty do refleksji obwoływano dzień Pana. Szofar, to oryginalny róg zwierzęcia (róg barani), jest bardzo ważnym instrumentem w historii Izraela. Trąby według Księgi Liczb (10:2-10) miały być używane, by zwołać cały lud, lub miały zabrzmieć w momencie walki z nieprzyjacielem jako szczególna prośba do Boga, prośba o wybawienie.

Zgodnie z tradycją żydowską kilka razy w roku obchodzone jest rozpoczęcie roku. Na wiosnę, w miesiącu Nisan obchodzi się Paschę. Inauguruje ona Boży kalendarz i rozpoczyna historię Izraela jako wolnego narodu. „Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku” (1 Moj 12:2).

Paschę świętuje się w okresie wiosny, kiedy ziemia pełna jest nowego życia, po chłodnej zimie podobnej do „śmierci”. To nowy początek dla Izraela po wyjściu z Egiptu, to początek miesięcy, początek świąt. Latem, w miesiącu Elu, obchodzi się nowy rok dla oddzielenia dziesięciny z bydła.

Jesienią, w miesiącu Tiszri, obchodzi się Rosz ha-Szana, co w języku hebrajskim znaczy głowa roku.

Rosz ha-Szana to nowy rok kalendarzowy, od niego liczy się biblijne lata, ale przede wszystkim jest to święto przypominające o sądzie Stwórcy nad stworzeniem…
[czytaj więcej]

Comments are closed.