Fragmenty statutu

Misja Poślij Mnie jest jednostką Kościoła Chrystusowego w RP.  [ wpis do rejestru ]. (strona internetowa: www.chrystusowi.pl).

Misja Poślij Mnie posiada osobowość prawną. Jako jednostka organizacyjna Kościoła Chrystusowego w RP została powołana dnia 18 września 2003 roku oraz wpisana w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonym przez Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych MSWiA, figuruje w dziale A poz. 24.

Założycielem i dyrektorem Misji Poślij Mnie jest pastor Kazimierz Barczuk.

Misja Poślij Mnie jest służbą duszpastersko-humanitarną, wspierającą społeczności kościelne i poza kościelne, w zakresie udzielania pomocy duszpasterskiej, misyjnej i opiekuńczej – potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem Ofiar Holokaustu, ich rodzin i ich potomków.

Misja prowadzi działalność na obszarze Państwa Polskiego, jak i również poza granicami RP, zgodnie z odpowiednimi uzgodnieniami i przepisami międzynarodowymi.

Siedzibą Misji Poślij Mnie jest miasto stołeczne Warszawa.

Comments are closed.