Kontakt

WAŻNE DANE

Misja Poślij Mnie
ul. Puławska 114
02-620 Warszawa
REGON  015575944
NIP  521 327 43 33

BIURO Misji Poślij Mnie

Misja Poślij Mnie
ul. Puławska 114/12
02-620 Warszawa
tel:  +48 509 982 086
e-mail:  biuro@poslijmnie.pl

DYREKTOR Misji Poślij Mnie

pastor Kazimierz Barczuk
tel:  +48 509 982 085
e-mail:  kazik.barczuk@gmail.com

DAROWIZNY

nr rachunku:  60 1240 1112 1111 0010 0254 3788
Misja Poślij Mnie
ul. Puławska 114
02-620 Warszawa
tytułem:
darowizna na cele kultu religijnego w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych

Comments are closed.