Święto Pascha

Od Paschy do Wielkanocy

A krew [baranka] będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga (…) Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne (2 Mojż 12:13-14). …Na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus (1 Kor. 5:7).
     [czytaj więcej]

HAGADA – opowiadanie

Hagada na święto Pesach opowiada i przypomina o Wyjściu Izraelitów z Egiptu i plagach, jakie spadły na Egipcjan. Opisuje powinności mieszkańców żydowskiego domu w dniu święta, wymienia obowiązkowe potrawy na sederowym stole oraz symboliczne znaczenie każdej z nich. Hagada podaje niezbędne do uczczenia święta modlitwy. Hagada to porządek wieczoru sederowego.
     [czytaj więcej]

Pascha – przygotowanie Wieczoru Sederowego

Święto Paschy jest świętem wolności.

Wieczór Sederowy jest lekcją demonstracyjną, podczas którego opowiadanie według porządku Hagady porusza wszelkie zmysły uczestniczącego: zmysł wzroku, zmysł smaku i węchu, zmysł dotyku i słuchu.
     [czytaj więcej]

Pascha w Społeczności Chrześcijańskiej – 2014

Pascha w Społeczności Chrześcijańskiej – 2011 (zapis całego spotkania)

Pascha w Społeczności Chrześcijańskiej – 2008

Comments are closed.