Wieczór Paschalny w Wiśle-Malince

19 i 20.04.2011

Wieczór Paschalny w Wiśle-Malince – link 1 [więcej…]
Wieczór Paschalny w Wiśle-Malince – link 2 [więcej…]
Wieczór Paschalny w Wiśle-Malince – link 3 [więcej…]

 

Kolacja Paschalna (Sederowa) w Malince

List od uczestnika spotkania

W dniu 19 kwietnia br. Parafia Ewangelicka w Wiśle-Malinka, Wspólnota Drzewo Oliwne z Warszawy oraz Stowarzyszenie DEOrecordings z Wisły, przygotowały Kolację Paschalną (Wieczór Sederowy) w pensjonacie hotelu „Vestina” w Wiśle-Malinka. Uroczystą kolację, na którą zjechało się kilkaset gości, celebrował Pastor Kazimierz Barczuk oraz Zespół Hagada.
Z uwagi, że zainteresowanie tematyką Judeo-chrześcijańską było b. duże, organizatorzy przygotowali kolejne spotkanie (20.4.11r.), dla tych, których pensjonat nie pomieści w pierwszym dniu.

Na wstępie, po zmówionej modlitwie, Pastor Kazimierz Barczuk wprowadził zebranych w klimat żydowskiej Hagady (opowieści) o wyprowadzeniu Hebrajczyków z niewoli egipskiej.
Słuchaczy usłyszeli pytania:

  • Czym różni się ta noc od wszystkich innych?
  • Dlaczego tej nocy jemy tylko macę (chleb niekwaszony)?
  • Dlaczego tej nocy jemy gorzkie zioła?
  • Dlaczego maczamy gorzkie zioła dwa razy?

Naród Wybrany przez Boga ma wspominać te wydarzenia. Ponieważ z tej lekcji korzystają również chrześcijanie, ważne jest, aby lepiej poznać to, co Bóg uczynił ze Swoim ludem, kiedy ten przebywał w niewoli egipskiej. Hebrajskie PESACH, oznacza Omijanie.
Pamiętamy, że ostatnia plaga, najboleśniejsza dotknęła wszystkich pierworodnych. Ominęła domy Izraelitów, których odrzwia i nadproże były posmarowane krwią baranka. Pierworodni takiego domu ocaleli. Dlatego w każdą rocznicę wyjścia z Egiptu, czyli 14 dnia pierwszego miesiąca Nissan, Bóg nakazał swemu ludowi święcić to wydarzenie.
Od czasu, kiedy zburzono II Świątynię (Salomona) w Jerozolimie (70 r.n.e.) nie ma arcykapłanów, nie ma Lewitów, a służba świątynna ustała. Zamiast tego, na pamiątkę tamtych ofiar używa się pieczonej kości baranka. Cała ceremonia odbywa się teraz w domu, a jej najważniejszym elementem stała się tzw.Wieczerza Sederowa (hebr.Seder czyli Porządek). Podczas takiej kolacji potrawy spożywa się wg określonej kolejności, gdzie każda z nich ma swoją określoną symbolikę.
Dochodzi tu do łączenia różnych smaków, od gorzkości do słodkości. Tak więc radość z odzyskanej wolności miesza się ze smutkiem, duma ze wstydem, słodycz wyzwolenia z goryczą niewoli.
Tej nocy, w ten szczególny wieczór, Izraelici jedzą mięso pieczonego baranka z przaśnym (niekwaszonym) chlebem (macą) i gorzkimi ziołami. Na talerzu kładzie się też: kość, udziec barani, jajko,, gorzkie zioła (mieliśmy pietruszkę zieloną) , charoset i zwykłe zioła. Upieczona kość barania symbolizowała Ofiarę Paschalną. W Piśmie Świętym znajdujemy taki opis w 2Mojżeszowej 12,19-20).
W domach żydowskich Izraela, osoby wierzący usuwają więc wszystko, co kwaśne, najmniejsze znalezione okruchy chleba. W tym okresie również w domach chrześcijańskich tez czyni się gruntowne porządki. Pozbyć się kwasu, tzn. pozbyć się tych wszystkich złych cech naszego charakteru. Rytuał ten symbolizuje duchowe oczyszczenie, pokutę, rezygnację ze złych postaw, zachowań i słów. Szukamy na tej drodze dostępu do światła i dobra, porzucają mrok niewoli i z zła.
Maca (chleb niekwaszony) podzielony na trzy części, tak, aby każda część chleba była osobno. Tradycja żydowska głosi, że górna maca symbolizuje grupę kapłanów, środkowa Lewitów, a dolna lud Izraela. W tradycji chrześcijańskiej przyjmuje się naukę o Trójjedynym Bogu, złożona jedność, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Hebrajskie słowo Echa (jeden) jest użyte do określenia np.małżonków, mężczyzna i kobieta jako jedność (echa), tych dwoje, jako jedno…
Niekwaszony chleb, maca jest na całej swej powierzchni ponakłuwana. Pod światłem widać malutkie otworki. W tradycji Żydów Mesjanicznych i chrześcijaństwa, Mesjasz z Nazaretu, urodzony w Betlejem Judzkim, był bez kwasu, bezgrzeszny! Mesjasz jako Baranek Boży został ofiarowany za ludzkość, za Żydów i Greków (pogan).
Maca ma na swej powierzchni nakłucia ułożone symetrycznie w pasy. Mesjasz został brutalnie potraktowany przez Żydów i pogan. Został brutalnie pobity, do krwi, ubiczowany i zmaltretowany, Jego ciało przekłuto gwoźdźmi i umocowano do krzyża.
Mesjasz, jak czytamy u proroka Izajasza 53, stał się niekwaszonym Chlebem, zstępującym z Niebios, aby nas odkupić z naszym win i grzechów (Izaj.59,2).
Do Wieczoru Paschalnego należy też kielich z czerwonym winem, najwyborniejszym.
Mogą być cztery kielichy, albo ten jeden napełniany jest czterokrotnie. Cztery kielich wina symbolizują cztery etapy wyjścia z niewoli (2Mojż.6,6-7).
Pierwszy kielich mówi o uświęceniu, czyli o uwolnieniu od jarzma egipskiego.
Drugi kielich symbolizuje sąd i jego plagi.
Trzeci puchar mówi o odkupieniu.
Czwarty mówi o chwale i dostojeństwie. Bóg obiecuje, że Swój lud przyjmie i będzie mu Bogiem i poznają, że Bóg jest Panem tej ziemi, Który uwalnia od wszystkich ciężarów nałożonych przez Egipcjan.
Tradycja chrześcijańska głosi, że Mesjasz (Chrystus) dokonał naszego odkupienia na krzyżu Golgoty. Od tej chwili nastał czas Ery Mesjańskie, gdzie Żydzi i chrześcijanie oczekują Jego powrotu.
Gorzkie zioła symbolizują dalej smutek, rozczarowanie i gorycz prześladowania. Tarty chrzan wywołuje łzy, ponieważ przypomina o wielkim ucisku.
Charoset, to potrawa z tartych jabłek, kruszonych migdałów, orzechów i wina. Ta mieszanina ma przypominać glinę mieszaną ze słomą, z jakiej Żydzi wyrabiali cegły w Egipcie.
Karpas, zielone jarzyny (u nas pietruszka) moczona w słonej wodzie to obraz przelanych łez podczas niewoli.
Bejca, to jajo pieczone, symbolizujące zbiorowość żydowską, jego witalność i bezgraniczną wolę przetrwania, na przekor wszystkim przeciwnością losu. To sprzeciw wobec tych, którzy chcieli unicestwić potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Sederowa Kolacja po modlitwie poprzedzona była zapaleniem dwu świec. To Mesjasz przyszedł na świat przez kobietę. Świece i ich światło to wypełnienie proroctw Izajasza 9, zapowiadającego Mesjasza Światłości (Mat.4,16).
Do rytuału należało też obmycie rąk (urchaz). W tradycji nowotestamentowej, to moment opisany u św.Jana 13,5-10 i 13-14).

Ważnym elementem programu wieczerzy, było rytualne złamanie na połowę środkowej macy, gdzie jedna cześć (afikoman) jest owinięta w płótno i ukryta do końca kolacji. To obraz ciała Jeszuy (Jezusa). Kolacja Paschalna kończy się szukaniem schowanego kawałka macy. Tym zajmują się najmłodsi. Dziecko takie, które znalazło schowana macę, przynosi ją gospodarzowi (ojcu) który ma za zadanie wynagrodzić je, wykupić znaleziony kawałek macy.

Na ucztę sederową oprócz jedzenia i picia składa się też biblijna opowieść o wybawieniu z niewoli egipskiej, czyli Hagada (hebr.opowieść). Hagada zawiera więc elementy modlitw, Psalmów i opisów czynności wg ścisłego porządku. Wszystko to ma być ciekawe i interesujące, by prowokować do zadawania pytać przez słuchaczy. Dobrze się dzieje, kiedy dzieci pytają swoich rodziców: Co to wszystko oznacza? Mamy odpowiedzieć: Ręką przemożną wyprowadził nas (Żydów) Pan z Egiptu, z domu niewoli. Chrześcijanie wyznają: Bóg uwolnił mnie z moich grzechów, z niewoli pijaństwa i nałogów. Chwała Bogu za Jezusa, Jego Syna.
whr<><

Wisła, 19.04.2011r.-5771 r.ż.

Comments are closed.