Cele i formy działania

Nasze cele

  • Działalność duszpasterska służąca największemu dobru i szczęściu człowieka, jakim jest poznanie Stwórcy i Mesjasza – „Gdzie Biblia mówi – my mówimy. Gdzie Biblia milczy – my milczymy” (cyt: T. Campbell)
  • Służba poprzez działalność humanitarną, ze szczególnym uwzględnieniem Ofiar Holokaustu i ich rodzin, i ich potomków. Nasze motto „Wierni Bogu, przyjaźni ludziom”

Formy działania

  • Organizowanie Spotkań Szabatnich, świąt biblijnych, seminariów, konferencji, obozów dla dzieci i młodzieży, wypoczynku z Biblią, imprez kulturalnych i innych form oddziaływania.
  • Pomoc w organizowaniu służby opiekuńczej wszystkim potrzebującym, a w szczególności ocalałym z Holokaustu i ich rodzinom, i ich potomkom.
  • Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, realizując zbieżne cele.
  • Inne formy działalności wynikających z działań statutowych Kościoła.

Dodaj komentarz