Trochę historii

Założycielem i dyrektorem Misji Poślij Mnie jest pastor Kazimierz Barczuk.

Poślij Mnie to Misja, która istnieje by pomagać i przybliżać ludzi do Boga.
Misja – ponieważ w tym słowie zawiera się istota prawdziwej pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu oraz pomocy w budowania relacji międzyludzkich i przywracanie relacji ludzi z Bogiem.
Poślij Mnie – Ponieważ jest to cytat z Pisma Świętego – Oto jestem, poslij mnie… (Księga Izajasza 6;8), który zainspirował nas do działania.

Początki

W końcówce lat dziewięćdziesiątych wraz z żoną Dorotą Barczuk rozpocząłem służbę wśród Żydów w Polsce, w Rosji, i na Ukrainie (w byłych republikach ZSRR). Głównym celem tej służby była pomoc humanitarna. Pomoc ta była efektem naszych obserwacji.
Ludzie starzy i chorzy, byli więźniowie gett i obozów koncentracyjnych, wdowy, sieroty to grupa szczególnie pokrzywdzonych w ówczesnej nowej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Wielu spośród tych ludzi, a najczęściej byli to emeryci i renciści nie mięli środków do życia.
Widząc ogrom potrzeb w 1998 roku, wraz z przyjaciółmi założyliśmy Fundację Pomocy Humanitarnej Chewra. Dzięki współpracy ludzi z Polski i innych krajów udało nam się połączyć działania różnych organizacji, przez które pomoc dotarła do tysięcy biednych. W działalność tę włączyły się różne organizacje społeczne, fundacje, kościoły, prywatni ofiarodawcy z kraju i zagranicy.
We wrześniu 2003 roku założyłem wraz z żoną Dorotą – Misję Poślij Mnie.
Misja Poślij Mnie jest kontynuację Fundacji Pomocy Humanitarnej Chewra.
Pamiętając o tym, że każda, nawet najmniejsza pomoc może zmienić czyjeś życie, pragniemy kontynuować naszą działalność, poszerzając „nasze granice” o działalność misyjno – duszpasterską.

pastor Kazimierz i Dorota

Comments are closed.